Warszawa, 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Codex z siedziba w Warszawie,
  ul. Czereśniowa 19A, 02-457 Warszawa (dalej Grupa Codex).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
  Grupa Codex można skontaktować się z nami mailowo: biuro@grupacodex.pl lub
  telefonicznie: 22 868 73 95.
 3. Państwa dane osobowe w Grupa Codex przetwarzane są:
  – W celu wysłania na adres email przekazany w formie wizytówki lub w trakcie
  rozmowy telefonicznej informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego
  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustaw z dnia 18.07.2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.)).
  – W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą
  ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  – Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1
  lit. b RODO).
  – W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie
  uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).
  – W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia , co jest naszym
  prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
  – W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
  prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest
  naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
  – W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
  naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Jako Grupa Codex dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność
  zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w
  bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również
  podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla Grupy
  Codex, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom
  odbiorców:
  – Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
  – Dostawcom usług transportowych.
  – Instytucją Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS
  – Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa
  np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o
  stosowną podstawę prawną.
  – Podwykonawcom naszych usług.
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do założenia konta, niezbędnych do wypełnienia
  formularza zgłoszeniowego lun niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług jest
  obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych
  niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze nie będą mogli Państwo
  korzystać z tych usługach lub możemy odmówić podpisania umowy.
 6. W przypadku zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany przez Państwa adres
  email, podanie danych jest dobrowolne mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie
  będziemy mogli wysłać na Państwa adres email lub zadzwonić na Państwa nr. telefonu z
  informacjami o nowych ofertach i usługach.
 8. Państwa dane są przechowywane przez okres:
  – Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca
  okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów
  wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
  – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Grupę Codex Państwa danych osobowych przysługuje Państwu
  prawo do:
  – dostępu do danych,
  – sprostowania danych,
  – zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  – przenoszenia danych.
 10. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się
  z Grupą Codex telefonicznie, poprzez stronę internetową, e-mailem lub osobiście
  w siedzibie Grupy Codex.
 11. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
  nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 12. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.
 13. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim
  Obszarem Gospodarczym.